Design en construct › Heuvelman Ibis

Design en construct

Design en construct

In de huidige markt vinden aanbestedingen steeds vaker plaats op basis van het 'Design en Construct-principe'.

Design en Construct

Waterbouwers worden steeds vaker gevraagd het volledige proces, van ontwerp tot oplevering, voor hun rekening nemen. Omdat we bij Heuvelman Ibis veel specialismen en werkgebieden onder één dak verenigen, zijn we erg goed op deze manier van werken toegerust.

Maar het kan altijd beter en om de komende jaren nog beter te kunnen inspelen op ontwikkelingen van de markt, zijn we altijd op zoek naar naar manieren om onze dienstverlening verder te kunnen optimaliseren. Daarbij vormen de al ruimschoots aanwezige kennis en ervaring van het personeel, aangevuld met de nodige opleiding en scholing, de basis. Daarnaast willen we fors investeren in de verdieping van het samenwerkingsproces tussen de verschillende toeleveranciers en aannemers die bij de projecten betrokken zijn.