Hydrografie › Heuvelman Ibis

Hydrografie

Hydrografie

Wij beschikken bij Heuvelman Ibis over  hoogwaardige hydrografische surveyinstrumenten, voor metingen onder en boven water. Voor het inmeten van de onderwaterbodem, taluds en waterbouwkundige objecten zetten we onze state-of-the-art peilboot 'CETUS' in. 

Deze compacte- en dus op veel plekken inzetbare- meetboot beschikt over de nieuwste apparatuur, waarmee elke denkbare meting super nauwkeurig kan worden uitgevoerd. 

Doordat onze 'CETUS' vanaf de wal te water kan worden gelaten, is hij ook goed te gebruiken voor meetklussen in waterpartijen zonder toegangsvaarwater, zoals zandwinputten, meren en bassins. Daarnaast is de boot dankzij zijn compactheid en lage gewicht gemakkelijk en snel te vervoeren in het geval van een belemmering van de vaarweg. Dankzij multibeam data-techniek, gecombineerd met online side-scan visualisatie, kan de blokkade snel in kaart worden gebracht en daardoor sneller worden geborgen.

Dankzij diezelfde technieken is het voor ons mogelijk om nauwkeurige informatie te verkrijgen over taluds, ondiepe oeverpartijen, de ondergrond van steigers en andere, voor veel meetschepen en -apparatuur moeilijk te bereiken plekken.