Baggern für die Elbvertiefung beginnt vor Brokdorf › Heuvelman Ibis

Baggern für die Elbvertiefung beginnt vor Brokdorf

Baggern für die Elbvertiefung beginnt vor Brokdorf

Dit bericht is afkomstig van Linkedin. 27-02-2019

Na 17 jaar van voorbereiding zijn de werkzaamheden begonnen voor een bredere en diepere vaargeul van de Elbe te Duitsland. In het estuarium van de Elbe worden gebieden onder water voorbereid, zogenaamde onderwaterdepots, die later het gebaggerde materiaal van de Elbe kunnen opvangen. Begonnen is met het verwerken van een steenmengsel voor de bouw van een ongeveer 3,5 meter hoge onderwaterdam in de omgeving van Brokdorf (district Steinburg). De onderwaterdam wordt 1,7 kilometer lang en vormt zo een zogenaamde onderwater afzettingsoppervlakte (UWA) van ongeveer 24 hectare, dat overeenkomt met 34 voetbalvelden, voor het opvangen van 670.000 kubieke meter gebaggerd materiaal uit de Elbe. Het eigenlijke baggeren van zand en slib in de vaargeul, begint in het 2e kwartaal en wordt dan verwerkt in de UWA. Een pracht werk uitgevoerd door Heuvelman Ibis GmbH. https://lnkd.in/gVab78Z

Meer nieuws