Baggeren voor de Hezenbergersluis (Hattum) in het Apeldoorns Kanaal in nauwe samenwerking met RAVON › Heuvelman Ibis

Baggeren voor de Hezenbergersluis (Hattum) in het Apeldoorns Kanaal in nauwe samenwerking met RAVON

Baggeren voor de Hezenbergersluis (Hattum) in het Apeldoorns Kanaal in nauwe samenwerking met RAVON

Dit bericht is afkomstig van Linkedin. 06-03-2019

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe en in nauwe samenwerking met ecologische kennisorganisatie Stichting RAVON, die zich richt op de studie en bescherming van in Nederland voorkomende reptielen, amfibieƫn en vissen, is gestart met het baggeren van circa 800 kuub baggerspecie voor de Hezenbergersluis (Hattum) in het Apeldoorns Kanaal. Voorzichtig wordt de eerste 20 centimeter van de bovenlaag van de baggerspecie opgehaald en door RAVON doorzocht op aanwezige prikken. De aangetroffen rivierprikken worden zorgvuldig uit de specie gehaald, en op een andere geschikte plaats in het watersysteem teruggezet. Zo wordt met alle zorgvuldigheid getracht het ecosysteem zo min mogelijk te belasten.

Meer nieuws