Samenwerking centraal bij aanleg sluizencomplex Havenkwartier De Blauwe Diamant › Heuvelman Ibis

Samenwerking centraal bij aanleg sluizencomplex Havenkwartier De Blauwe Diamant

Samenwerking centraal bij aanleg sluizencomplex Havenkwartier De Blauwe Diamant

11-03-2019

In het nieuwste Vaktijdschrift Grond Weg Waterbouw 2019 leest u een mooi artikel over de aanleg van het sluizencomplex Havenkwartier De Blauwe Diamant te Gemeente Zeewolde. Waar in het bijzonder aandacht is voor de samenwerking bij de aanleg van het sluizencomplex Havenkwartier De Blauwe Diamant. Een samenwerking tussen Strukton Civiel, Strukton Systems, Machinefabriek Rusthoven, Van Heteren en Heuvelman Ibis.  

Het project bestaat uit het realiseren van een vaarroute, met sluizencomplex in de vorm van een schutsluis en een keersluis, om Havenkwartier De Blauwe Diamant te ontsluiten. Eveneens worden de primaire en regionale waterkeringen, en de weginfrastructuur aangepakt. Havenkwartier de Blauwe Diamant is een nieuw te bouwen woongebied aan het Wolderwijd.

Heuvelman Ibis realiseert de bouwkuipen, inclusief het plaatsen van de stalen damwanden, voorhavens en basalton afwerking. Evenals het grondwerk van de nieuwe primaire kering en het afwaarderen van de huidige primaire naar een secundaire kering.

https://lnkd.in/gg6Ptp5

Samenwerking Centraal
Samenwerking Centraal

Meer nieuws