Privacy › Heuvelman Ibis

Privacy

Privacy

Privacybeleid Heuvelman Ibis B.V.

Heuvelman Ibis B.V. verzamelt persoonsgegevens over u via de website. Heuvelman Ibis B.V. doet er alles aan om uw privacy te beschermen. In dit privacybeleid leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn.

Wijzigingen in ons beleid worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina. Wij verzoeken u dit privacybeleid steeds goed door te lezen. Doordat u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten, betekent dit dat u ons privacybeleid heeft gelezen, het accepteert en ermee instemt.

Uw persoonsgegevens verzamelen

Wij verzamelen uw persoonsgegevens als u een contactformulier of een sollicitatieformulier invult. Deze gegevens zijn altijd afgestemd op het aangegeven doel, dat wil zeggen dat wij niet meer gegevens verzamelen dan die wij nodig hebben om dit doel te realiseren. Wij verzamelen uw naam en uw e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om:

  1. uw verzoek om informatie te kunnen verwerken;
  2. uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan de wet voorschrijft.

Derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken. We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als zij ze nodig hebben om de afgesproken diensten te kunnen verrichten. In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens door te geven, bijvoorbeeld aan toezichthoudende autoriteiten. Als wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, spreken wij met die derden af dat ze uw gegevens even goed dienen te beschermen als wij en dat zij zich zullen houden aan de privacywetgeving.

Anonieme gegevens

Onze website verzamelt automatisch anonieme of algemene informatie over u als gebruiker van de website. Met deze gegevens kunnen we bepalen hoe u als bezoeker onze website gebruikt, maar daarmee kunnen we niet uw identiteit vaststellen. Deze gegevens zien we dan ook niet als persoonsgegevens.

Cookies

Bij het bezoeken van onze website gebruiken wij zogenaamde 'cookies'. Heuvelman Ibis B.V. registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Heuvelman Ibis B.V. de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. De volgende cookies worden daarbij gebruikt:

Naam cookie Gebruik Levensduur
KirraSID Functionele gebruikersinstellingen & CSRF-bescherming Sessie
_ga Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoekers de website gebruikt  2 jaar 
_gat Gebruikt door Google analytics om verzoeksnelheid te verlagen  Sessie
_gid Registreert een uniek ID die wordt gebuikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt Sessie
p.gif Houdt het gebruik van lettertypes bij op de website Sessie
r/collect Niet geclassificeerd  Sessie
track Niet geclassificeerd Sessie

Uw rechten als gebruiker

U heeft als gebruiker een aantal rechten. Zo kunt u bij ons:

  • de persoonsgegevens die zijn verwerkt, opvragen en inzien;
  • de persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen;
  • verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;
  • bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens;
  • een kopie van de persoonsgegevens opvragen en onder voorwaarden naar een derde laten doorsturen;
  • de toestemming die u eerder gaf om uw gegevens te verwerken, intrekken;
  • bezwaar maken tegen het geautomatiseerd verwerken van uw persoonsgegevens.

Wilt u van een van de voorgaande rechten gebruikmaken, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te versturen naar info@heuvelman-ibis.nl. Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk. Gaat het om een eenvoudig verzoek dan doen we dat binnen één maand. Bij een ingewikkelder verzoek doen we dat uiterlijk binnen drie maanden.

Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen we u vragen zich te identificeren. Daarmee kunnen wij uw gegevens controleren en beschermen tegen onbevoegden. Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat uiteraard bij ons melden. U kunt ook een klacht indienen bij:

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging en melden datalek

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet te beveiligen. Uw persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, zoals door daar waar mogelijk encryptie toe te passen, door passwords te gebruiken en door personeel beperkt toegang te geven tot die gegevens en in hun contracten een bepaling over vertrouwelijkheid op te nemen. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij u.