Aanleg Havenkwartier Zeewolde › Heuvelman Ibis

Aanleg Havenkwartier Zeewolde

Aanleg Havenkwartier De Blauwe Diamant in de Polderwijk Zeewolde

In opdracht van en in samenwerking met Strukton Civiel is Heuvelman Ibis gestart met de aanleg Havenkwartier De Blauwe Diamant.

Opdrachtgever

Strukton Civiel Projecten BV

Locatie

Havenkwartier, Polderwijk Zeewolde

Aanvang en oplevering

april 2018 - najaar 2019

Zandsuppletie, oeverwerken, kadebouw

Gemeente Zeewolde is begonnen met de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk, genaamd Polderwijk. Het Havenkwartier is een karaktervol woongebied, gesitueerd rond een haven op dijkniveau en daarmee een bijzonder en is gezichtsbepalend onderdeel van deze Polderwijk. Door de realisatie van sluizen en een vaarweg ontstaat er een directe verbinding tussen de Blauwe Diamant en het Wolderwijd. Water, wonen en varen komen samen in deze wijk. 

Binnen dit project wordt op een duurzame, onderhoudsarme en toekomstbestendige wijze een vaarroute, waterkeringen, sluizen, bruggen en een haven gerealiseerd, waarin Heuvelman Ibis haar specifieke kennis en kunde kan inzetten en kan bijdragen aan dit gehele project.  Tevens zal binnen dit project een weginfrastructuur inclusief aansluitingen op het onderliggende wegennet ontstaan en wordt de woningbouwlocatie Havenkwartier De Blauwe Diamant op dijkniveau gebracht.