Baggeren en herstel spoelgat en strekdam Terschelling › Heuvelman Ibis

Baggeren en herstel spoelgat en strekdam Terschelling

Baggeren, spoelgat herstel en versterken strekdam havengebied Terschelling

In opdracht van de gemeente Terschelling is Heuvelman Ibis in februari van dit jaar gestart met het WID baggeren van het havengebied van Terschelling. Vervolgens zijn wij in maart begonnen met het herstellen van een spoelgat en het versterken van 50 meter strekdam aan de havenzijde.

Opdrachtgever

Gemeente Terschelling

Locatie

Havengebied Terschelling

Aanvang en oplevering

februari 2018 - juli 2018

WID baggeren

In het met rood gearceerde gebied (zie foto) voor de haven van Terschelling hebben we de baggerwerkzaamheden uitgevoerd door middel van de WID werkmethode. WID staat voor Water Injection Dredger of wel baggeren met behulp van een waterinjectiebaggerschip. Hiervoor is onze IBIS V speciaal uitgerust met de WID aanbouwonderdelen. De gekozen WID techniek heeft ervoor gezorgd dat er weinig tot geen overlast is ervaren in de haven. Dit tot grote tevredenheid van onze opdrachtgever en de havenmeesters.  

Onderhoudsbaggerwerkzaamheden havengebied Terschelling
Onderhoudsbaggerwerkzaamheden havengebied Terschelling

Herstel spoelgat en versterken bestaande strekdam

In maart 2018 hebben we in opdracht van de gemeente Terschelling met spoed een spoelgat in het havengebied hersteld door het op te vullen met 500 ton stortstenen en af te dichten met zinkstukken. De bestaande strekdam over een lengte van 50 meter voorzien van een nieuwe toplaag. De havenzijde alsmede de bovenzijde zijn voorzien van een nieuwe beschermlaag en daarmee is de strekdam hersteld.

 

Herstelwerkzaamheden strekdam
Herstelwerkzaamheden strekdam