Baggerwerkzaamheden Van Harinxmakanaal › Heuvelman Ibis

Baggerwerkzaamheden Van Harinxmakanaal

Baggerwerkzaamheden Van Harinxmakanaal, gedeelte Leeuwarden - Fonejacht

In opdracht van de provincie Fryslân is Heuvelman Ibis gestart met het uitbaggeren van het Van Harinxmakanaal tussen Leeuwarden en Fonejacht.

Opdrachtgever

Provincie Fryslân

Locatie

Van Harinxmakanaal Leeuwarden - Fonejacht

Aanvang en oplevering

april 2018 - november 2018

Baggeren middels hydraulisch ontgraven en verklappen

Het Van Harinxmakanaal is een kanaal in de provincie Fryslân en begint in de haven van Harlingen en loopt oostwaarts richting Franeker en Leeuwarden. Het kanaal is ongeveer 37,5 kilometer lang en is momenteel bevaarbaar voor schepen met CEMT-klasse IV. Door de toenemende behoefte aan grotere schepen is besloten het Van Harinxmakanaal bevaarbaar te maken voor schepen van CEMT-klasse V.  

Heuvelman Ibis is de opdracht gegund het traject Leeuwarden tot aan de aansluiting met het Prinses Margrietkanaal uit te baggeren tot de benodigde diepgang is bereikt. In totaal zal circa 187.500 m3 aan baggerspecie worden verwijderd over een lengte van 13 kilometer van het Van Harinxmakanaal. De baggerspecie wordt ontdaan van bodemvreemde materialen en voor het overgrote deel (185.000 m3) worden vervoerd naar de voormalige zandwinput Suwâld nabij Suwâld. 

Met behulp van ons kraanschip "Lemsterland" wordt de techniek baggeren en klappen ingezet. Met de kraan wordt de baggerspecie in het beun van het schip geladen en vervolgens worden de kleppen in de bodem va het schip geopend om het af te voeren.