Beschoeiing Giethoorn › Heuvelman Ibis

Beschoeiing Giethoorn

Vervangen beschoeiing Dorpsgracht Giethoorn

Heuvelman Ibis heeft de afgelopen maanden het project 'vervangen van de beschoeiing aan de Dorpsgracht in Giethoorn' in opdracht van de Gemeente Steenwijkerland, uitgevoerd.

Opdrachtgever

Gemeente Steenwijkerland

Locatie

Giethoorn

Aanvang en oplevering

oktober 2017 - april 2018

Kust- en oeverwerken

Giethoorn -het Venetië van Nederland", is een bijzondere locatie om een waterbouwproject uit te voeren. Het is namelijk en enorm toeristische gebied.

Over een lengte van circa 3700 meter hebben wij de oude beschoeiing verwijderd en vervangen door een nieuwe beschoeiing die uit een combinatie van hout en kunststof bestaat. Een duurzame en toekomstbestendige oplossing.

De beschoeiing staat op veel locaties aan de rand van de tuinen van bewoners. Vandaar dat bij dit werk veel afstemming met de bewoners heeft plaatsgevonden. Ook de belangenverenigingen van Giethoorn (bewoners, bedrijven en toerisme) zijn actief betrokken bij de uitvoering. Op deze manier is het een breed gedragen project in Giethoorn en hebben we samengewerkt aan een mooi eindresultaat.

Palen slaan
Palen slaan