Damwand Friesestraatweg Groningen › Heuvelman Ibis

Damwand Friesestraatweg Groningen

Aanbrengen stalen damwand Friesestraatweg Groningen

Voor Woldring United B.V. heeft Heuvelman Ibis een stalen damwand aangebracht ter hoogte van de Friesestraatweg te Groningen.

Opdrachtgever

Woldering United BV

Locatie

Groningen

Aanvang en oplevering

augustus 2017 - augustus 2017

Kust- en oeverwerken

Op deze locatie zal een studentenflat worden gerealiseerd. De betonnen kering voldeed niet aan de huidige eisen en diende te worden vervangen en verhoogd.

De lengte van de vervangen stalen damwand bedraagt ca. 60 meter.