Dijkversterking in Wangerooge Duitsland › Heuvelman Ibis

Dijkversterking in Wangerooge Duitsland

Dijkversterking Wangerooge

In opdracht van NLWKN te Norden is Heuvelman Ibis gestart met het ontkleden, verhogen en versterken van 1 kilometer bestaande zeedijk met nieuwe erosiebestendige klei en stortsteen. In totaal wordt er ca. 50.000 m3 klei verwerkt.

Opdrachtgever

Nds. Landesbetrieb für Wasserwiftschaft, Küsten- und Naturschutz te Norden (NLWKN)

Locatie

Wangerooge te Duitsland

Aanvang en oplevering

maart 2018 - oktober 2018

Ontkleden, verhogen en versterken van 1 kilometer zeedijk (de “Dorfdeich en Ostgrodendeich”) op het Duitse Waddeneiland Wangerooge.

De buitenzijde van de dijk wordt voorzien van 1,5 m nieuwe klei, de binnenzijde krijgt een nieuwe kleilaag van 1 m. De hiervoor benodigde klei wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld en is afkomstig uit een in de nabijheid gelegen natuurgebied.

De op de dijk aanwezige onvoldoende erosiebestendige klei wordt afgegraven en later hergebruikt onder de nieuwe klei in de ophoging van de dijk. Tevens wordt het aanwezige houten teenschot in de voet van de buitenzijde van de dijk vervangen door een nieuw teenschot van stalen damwand. Boven dit nieuwe teenschot wordt een bestorting van stortstenen aangebracht. Deze bestorting wordt door ons ingewassen met beton, zodat een extra sterke bescherming ontstaat.

Waddeneiland Wangerooge

Wangerooge is het meest oostelijk gelegen Oost-Friese Waddeneiland in Duitsland. Het eiland is ongeveer 8,5 kilometer lang en slechts 1 kilometer breed en telt krap 1100 inwoners. Wangerooge is een duineneiland dat leeft van het toerisme. Jaarlijks bezoeken ruim 80.000 toeristen het eiland. Twee maal per etmaal - bij hoog water - vaart de veerdienst tussen de veerhaven in Harlesiel en Wangerooge. De overige bereikbaarheid word door middel van lijnvluchten bewerkstelligd. Op het eiland zelf mag geen gemotoriseerd vervoer rijden en dus vindt vervoer plaats over het spoor of per fiets.

Ten zuiden van het eiland ligt de Waddenzee, dat net als de eilanden tot het Nationaal Park Nedersaksische Waddenzee behoort en bij laagwater grotendeels droogvalt. Dit Nationale park behoort tot de werelderfgoedlijst van UNESCO en valt onder de Natura 2000-gebieden.

Traject
Traject

Innovatieve oplossing voor de aanvoer van materiaal

Om zorg te dragen voor de aanvoer van de benodigde materialen is speciaal voor dit project een innovatieve oplossing bedacht. 2 kilometer vanuit de kust van Wangerooge is door ons een overslaglocatie met tijdelijke transportweg van zand aangelegd. Deze overslaglocatie (gelegen naast de vaargeul) en alsmede de transportweg vallen bij laag water volledig droog en zijn dan berijdbaar voor onze trekkers met dumpers. Zo zijn wij in staat om door middel van ons ponton  “Barge 1” onder andere de benodigde klei, stortstenen en beton naar het eiland te transporteren. Na afronding van het project worden de transportweg en de overslaglocatie op het wad weer verwijderd en teruggegeven aan de natuur.

Met de verhoging en versterking met 1,5 meter nieuwe klei en de stalen damwand is de zeedijk weer gereed voor de toekomst en is Wangerooge voor de komende 25 jaar voldoende beschermd.

Aanleg Anlandstelle
Aanleg Anlandstelle