Herstel en modificatie Kruissteeklap › Heuvelman Ibis

Herstel en modificatie Kruissteeklap

Herstel en modificatie van de Kruisteeklap te Usquert

In opdracht van Waterschap Noorderzijlvest is Heuvelman Ibis gestart met de renovatie van de Kruissteeklap te Usquert.

Opdrachtgever

Waterschap Noorderzijlvest Gronngen

Locatie

Usquert

Aanvang en oplevering

december 2018 - mei 2019

Rijksmonument stalen draaibrug Kruissteeklap

De Kruissteeklap is een monumentale beweegbare stalen brug over het Usquerdermaar en dateert uit 1866. Aan Heuvelman Ibis de eer om de brug volledig te restaureren.

Omdat de brug een status van rijksmonument heeft, wordt de renovatie met zoveel mogelijk originele onderdelen en materialen uitgevoerd. Met deze reden heeft Heuvelman Ibis de complete brug uitgenomen en getransporteerd naar hun eigen staalwerkplaats om, in een geconditioneerde omgeving, de werkzaamheden uit te voeren.

De achterblijvende onderdelen zullen ook worden gerenoveerd en aangepast aan de huidige belastingen.
 

Dorpsvisies en landschap

Dit project is onderdeel van het programma ‘Dorpsvisies en landschap’ dat wordt uitgevoerd door Landschapsbeheer Groningen. Het betreft een programma dat valt onder Kansrijk Groningen en wordt medegefinancierd door de NAM en de Provincie Groningen.

CO2 reductie

In de gunningsprocedure heeft CO2-reductie een belangrijke rol gespeeld. Heuvelman Ibis heeft voor de gunning een plan van aanpak opgesteld waarin is beschreven hoe de uitstoot van CO2 op dit project zoveel mogelijk wordt beperkt. Zo worden transportkilometers en woon-werkverkeer tot een minimum beperkt en worden groene brandstoffen en een hybride aggregaat toegepast. Dit Plan van Aanpak is door de opdrachtgever goed gewaardeerd en dat heeft geleid tot deze mooie opdracht.

Het is mooi om te zien hoe er wordt gewerkt aan de geschiedenis van de infrastructuur in deze regio in combinatie met CO2 reducerende maatregelen, om tegemoet te komen aan toekomstige klimaatdoelen!

 

Artist impression
Artist impression