Fietssnelweg Noord-Willemskanaal Groningen › Heuvelman Ibis

Fietssnelweg Noord-Willemskanaal Groningen

Kadewerk Noord-Willemskanaal Oost inclusief Fietssnelweg

In opdracht van de Provincie Groningen is door Heuvelman Ibis het eerste gedeelte van de snelle fietsverbinding tussen Groningen en Assen aangelegd. Het gaat om het gedeelte van het fietspad langs het Noord-Willemskanaal Oost tussen de Van Ketwich Verschuurlaan in de stad Groningen en de Witte Molen in Haren.

 

Opdrachtgever

Provincie Groningen

Locatie

Noord-Willemskanaal Oost, Provincie Groningen

Aanvang en oplevering

november 2017 - april 2018

Eind 2017 is begonnen met de aanpak van de kadeveiligheid en de aanleg van de fietssnelweg aan de oostzijde van het Noord-Willemskanaal. Op de route tussen de Van Ketwich Verschuurlaan in Groningen en de Witte Molen in Haren is het bestaande fietspad van asfalt vervangen door een vier meter brede fietssnelweg. De oostelijke dijk is - in het kader van kadeveiligheid- door middel van ontgraven en aanvullen met zand en klei versterkt en verhoogt. Na het versterken en verhogen van de dijk, zijn vier meter brede prefab betonplaten aangebracht en vervolgens netjes afgewerkt. Alle aan- en afvoer van materialen heeft plaatsgevonden via het water van het Noord-Willemskanaal en was daarmee bij uitstek een werk voor Heuvelman Ibis.

Voorbeeldproject en Bereikbaarheid

De gehele snelle fietsverbinding tussen Groningen en Assen is een samenwerkingsproject tussen de provincie Groningen, provincie Drenthe en de gemeenten Groningen, Assen, Tynaarlo en Haren en geldt als een voorbeeldproject voor de genoemde Provinciën. De fietsroute is een aanvulling op het bestaande fietsnetwerk en sluit aan op P+R's en andere knooppunten en routes in de binnenstad van Assen en Groningen. De fietssnelweg is in de eerste plaats gericht op forensen en scholieren, maar is ook geschikt voor sport en recreatie.

De fietssnelweg draagt bij aan verschillende ambities van Groningen en Drenthe. De snelle fietsverbinding zorgt voor een goede bereikbaarheid van de Regio Groningen-Assen, stimuleert de gezondheid, geeft het toerisme een impuls en draagt bij aan een duurzame samenleving. Een goede bereikbaarheid draagt ook bij aan de economische ontwikkeling van deze regio.

De fietssnelweg is onderdeel van het pakket Beter Benutten in de Regio Groningen-Assen. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in deze regio over weg, water en spoor te verbeteren. (Bron: www.provinciegroningen.nl)

“Niets fijner dan op een dag als deze de eerste meters over de fietssnelweg af te mogen leggen.”

“De fietsroute draagt bij aan een duurzame samenleving, stimuleert het toerisme en daarnaast houdt fietsen de mens gezond."

De heer R. Paas, Commisaris van de Koning

De heer R. Paas, Commisaris van de Koning

Provincie Groningen