Renovatie buitenverlader in zeehavengebied › Heuvelman Ibis

Renovatie buitenverlader in zeehavengebied

Renovatie buitenverlader in zeehavengebied Delfzijl

In een zeehavengebied met sterk variërend getijde water heeft Heuvelman Ibis B.V. in samenwerking met SealteQ B.V. de opdracht van Nouryon Zout gekregen voor het renoveren van de buitenverlader.

Opdrachtgever

Nouryon Zout

Locatie

Zeehavengebied Delfzijl

Aanvang en oplevering

juni 2018 - eind 2019

Het gehele project van A tot Z

Heuvelman Ibis is voor dit project aangetrokken als waterbouwdeskundige met specifieke kennis en kunde op het gebied van "sterk variërend getijde water" en zet binnen dit project deze kennis en kunde onder andere in bij de aanvoer over water. Het gehele project van zowel de tijdelijke als ook de definitieve verladingssteiger, wordt van A tot Z - van engineering tot uiteindelijke plaatsing-, door het bouwteam van Heuvelman Ibis uitgevoerd. Hiermee wordt de levensduur van de bestaande verladingssteiger verlengd en op verzoek van de opdrachtgever het veiligheidsregime boven de gestelde veiligheidseisen verhoogd.

Het beton en bewapening van de betonboog van de buitenverlader van Nouryon Zout wordt is fasen gerenoveerd. Veertig jaar inwerking van zout water heeft zijn sporen nagelaten. Door de krachten met Sealteq te bundelen, combineren we 'the best of both worlds' en vullen we elkaar perfect aan. Samen zijn we, rekening houdend met veiligheid, milieu, de complexiteit van de getijdewerking, storm- en broedseizoen en de beschikbaarheid van de verlader, in staat om tegemoet te komen aan de eisen van de opdrachtgever. In juni zijn we gestart met de eerste fase met de westelijke helft van de betonboog. De oostelijke helft gebeurt volgend jaar.

De betonboog staat op dertig meter lange palen die in de bodem zijn geheid en deels onder water staan. De circa 180 meter bestaande stalen bovenbouw van de verlader met loopbordes-functie wordt compleet vervangen door nieuwe prefab delen. Deze prefab delen bestaan uit een stalenframe met kunststof roosters en GVK kunststof (glasvezel versterkte kunststof) leuningwerken. Deze GVK kunststofdelen zijn onderhoudsarm en kennen een lange levensduur. De stalen loopbruggen worden in eigen beheer geproduceerd en geplaatst.

Een uniek staaltje vakmanschap!