Waterbouwkundige werken › Heuvelman Ibis

Waterbouwkundige werken

Waterbouwkundige werken

Steeds meer mensen brengen hun vrije tijd door op of aan het water. Watersport en de recreatievaart vormen voor een groeiend aantal Nederlanders de ultieme vrijetijdsbesteding. Overheden spelen daarop in door steeds meer gebieden te ontsluiten voor de watersporter en de pleziervaarder en te zorgen voor de juiste faciliteiten. 

Wij van Heuvelman Ibis kunnen vrijwel al deze waterbouwkundige werken realiseren.

Wij hebben voor dergelijke opdrachten een aparte werkafdeling, met goed opgeleide en ervaren mensen. Zij nemen u de bouw van steigers, remmingswerken en alle andere houtconstructies, evenals het onderhoud en de revitalisatie van sluizen en ander betonwerk volledig uit handen. Samen met ons team van bestek- en constructietekenaars, waarvoor wij natuurlijk over een NEN/ISO-certificering beschikken, ontwerpen en bouwen wij uit FSC®-gecertificeerd hout ( License Number FSC-C003485) elk gewenst waterbouwkundig bouwwerk.

Heuvelman Ibis - Meppelerdiepsluis

Heuvelman Ibis - Meppelerdiepsluis