CO2-prestatieladder › Heuvelman Ibis

CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

Heuvelman Ibis BV staat  op trede 5 van de CO₂-prestatieladder. Het doel van de CO₂-prestatieladder is uiteindelijk het reduceren van CO₂-uitstoot, CO₂ is een schadelijk gas voor het milieu.

De directie van Heuvelman Ibis  heeft besloten het certificeringstraject in te stappen om de volgende redenen:

  1. Reducering uitstoot van CO₂. Heuvelman Ibis heeft het beste met het milieu en omgeving voor en wil dit door middel van certificering aantonen;
  2. Besparing van kosten. Reductie van CO₂ uitstoot betekent investeren in moderne middelen maar ook besparingen als gevolg van een lager brandstofverbruik.

 

Heuvelman Ibis is lid van de Vereniging van Waterbouwers. De Vereniging van Waterbouwers is voorstander van een duurzame en innovatieve waterbouw. Duurzaamheidambities zetten de waterbouwers aan tot innovatie en creativiteit en bieden goede kansen voor individuele bedrijven om zich te onderscheiden. Op het terrein van duurzaamheid doet de waterbouwsector al veel. De reductie van CO₂-uitstoot door een vermindering van het brandstofverbruik is in onze visie een eerste stap naar verduurzaming van de sector.

 

Heuvelman Ibis is aangesloten bij de Stichting Nederland CO₂ Neutraal. Samen met NL CO₂ Neutraal bouwen we aan een schonere wereld.

 

Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot Heuvelman Ibis en de CO₂ -prestatieladder worden gepubliceerd op onze website.